ՎԵՀ ՀՈԳԻ (ՎԵՀՈՒԹՅՈՒՆ)

Մարդու էության առաջին տարրը հոգին է, իսկ առաքինի անհատինը՝ Վեհ հոգին՝ Վեհությունը։

Առաքինի անհատը մարմնավորում է իր գիտակցված նպատակը, առաքելության այն հայտնությունը, որ նույնանում է նրա գոյության և կենսիմաստի հետ։

Նրա հոգին շնչում է առաքելության ազատությունը, որը ստեղծարար է իր բովանդակության մեջ և, միաժամանակ, արդյունավետ՝ իր աշխատանքում։

Այդ հոգին վեհության` ազնվականության ու առաքինության բարձրագույն դրսևորում, որ արտահայտվում է հետևյալ որակներում՝

 • Բարություն,
 • Պատվախնդրություն,
 • Հարգանք,
 • Կենսասիրություն,
 • Մարդասիրություն,
 • Ճշմարտասիրություն,
 • Ազատասիրություն,
 • Մեծահոգություն,
 • Բարեպաշտություն,
 • Պարկեշտ ություն,
 • Ստեղծարար կամք և այլն։
(Visited 11 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window