ՆՎԻՐՅԱԼ ՎԱՐՔ  (ՆՎԻՐՈՒՄ)

Մարդու էության երրորդ տարրը վարքն է՝ վարքագիծը, իսկ առաքինի անհատինը՝ Նվիրյալ վարքը՝ Նվիրումը։

Մարդն իր գործունեությունը կազմակերպում է արարքներով (գործողություններով և անգործությամբ), որոնք նրա էության դրսևորումն են մարդկային տարաբնույթ հարաբերություններում ։

Որքան զարգացած է մարդու գիտակցությունը, որքան նա մոտ է առաքելության գիտակցմանը և որքան մոտ՝ հայտնությանը, այնքան նա զգում է նվիրումի ներքին պահանջ։ Պահանջ, որ մոտեցնում է մարդու հոգուն իր էությանն ու կենսիմաստին, մարդու միտքն՝ իր բարոյականությանը։

Այն դրսևորվում է աշխարհաքաղաքական հարաբերություններից մինչև կենցաղային վարքագիծ։ Համապարտադիր բարոյաէթիկական վարքագծային դրսևորում, որի ուղղուրդիչ ուժը մարդու ներքին կամքն է ու պահանջը՝ ճշմարտության, բարության և առաքինության որակները յուրաքանչյուր մարդու, համամարդկային գերակայության մակարդակ բարձրացնելու մղումով։   

Նվիրումի դրսևորման վարքագծային դրսևորումներից են՝

 • Բարեգործություն,
 • Կարգապահություն,
 • Օրինապահություն,
 • Պատասխանատվություն,
 • Չափավորություն,
 • Համեստություն,
 • Ճշմարտախոսություն,
 • Մաքրակենցաղություն,
 • Հաստատակամություն,
 • Հավատարմություն,
 • Հետևողականություն,
 • Նպատակասլացություն,
 • Առաջադիմություն,
 • Ստեղծարարություն,
 • Ինքնաքննադատություն և այլն։
(Visited 10 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window