Հայ ազգի էության քաղաքակրթական հասունացման և պատմական առաքելության  վերաբերյալ ԱՐԲԱՆԷ֊ական լսումներ և քննարկումներ կազմակերպվում են պարբերաբար՝ նպատակ ունենալով գիտական հանրության, հանրային գործիչների, ուսանողների և պարզապես հետաքրքրվող անձանց հետ վեր հանել այն խնդիրներն ու խոչընդոտները, որոնք կասեցնում են այդ հասունացումը և այն ճանապարհները, որոնք պետք է խթանեն անհատական, պետական և ազգային մակարդակներում քաղաքակրթական առաքելության գիտակցության աճին։  

(Visited 24 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window