ՀԱՍՈՒՆԱՑՆԵԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՂԵԾԻՐԸ ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ

  • Ճա­նա­չել մար­դուն ու նվիր­վել մարդկութ­յա­նը։
  • Հաս­կա­նալ ազ­գի էութ­յու­նը և զո­րե­ղաց­նել պետականությու­նը։
  • Հի­շել, որ ա­րա­րու­մից էութ­յուն, թե էութ­յու­նից արարում, անց­նում է բա­նա­կա­նութ­յան ճա­նա­պար­հով։

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ։

ԱՌԱՔԻՆԻ ԱՆՀԱՏ՝

վեհ հոգով, ազնիվ մտքով, նվիրական վարքով և քաջությամբ

ԱԶԴԵՑԻԿ ԱԶԳ՝

ազգերի, աշխարհակարգերի և ժամանակի մեջ

ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԵՎ ՀԶՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝

կենսական տարածքով, արդյունավետ պետական իշխանությամբ և  լուսավորյալ հանրությամբ

Ո՞ՐՆ Է ՄԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ։

Օրինապահությունը՝ որպես հայրենասիրություն և բարոյական պարտականություն

ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ։

Մեր թերությունները՝ տգիտություն, փոքրոգիություն, նյութապաշտություն, եսասիրություն, մեծամտությունը, անկազմակերպվածություն…

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԻՏԻ ՊԱՅՔԱՐԵՆՔ։

Կանոնակարգված աշխատանքի, արհեստավարժության և ստեղծարարության անբեկանելի ՀԱՄՈԶՈՒՄՈՎ և  առաջնթացի ՆՎԻՐՈՒՄՈՎ՝ արտահայտված՝  

  • շարունակական կրթությամբ,
  • հոգևոր ու մարտական դաստիարակությամբ, 
  • նորարարական գիտությամբ և
  • ներդաշնակ արվեստով
(Visited 47 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close Search Window